Foto: Unsplash

6 způsobů, jak se stát lepším člověkem

Být milý k ostatním je důležitý způsob, jak šířit laskavost a pozitivitu. Kromě přínosu pro ostatní však výzkumy naznačují, že tento typ prosociálního chování může zároveň posílit vaši vlastní duševní pohodu.

Jak se stát lepším člověkem?

Stát se lepším člověkem není tak těžké, jak si možná myslíte. Existují poměrně snadné věci, které můžete udělat, abyste projevili soucit, empatii a laskavost ve svých každodenních interakcích s ostatními.

1. Jednejte s laskavostí

Být lepším člověkem znamená jednat laskavě a výzkumy naznačují, že laskavost může pozitivně ovlivnit váš mozek. Jednotlivé skutky laskavosti spouštějí uvolňování oxytocinu i endorfinů a zdá se, že podporují vytváření nových nervových spojení. Být laskavý je sebeposilující zvyk. Toužíme po dobrém pocitu z laskavosti, takže jeden akt laskavosti může snadno vést k dalšímu.

2. Vyhněte se přílišné kritice

Může být těžké být milým člověkem, když vás pohlcují negativní myšlenky. Když zjistíte, že někoho kritizujete, zkuste si osvojit pozitivnější myšlení. Jak můžete přerámovat situaci a být optimističtější? 

Pokud například kolega udělá chybu, zastavte se, než kritizujete jeho práci. Možná pak uvidíte jejich chybu jako příležitost, jak jim pomoci, spíše než je kritizovat za to, že nejsou dokonalí.

3. Buďte upřímní

Zůstaňte věrní sami sobě a svým hodnotám. Stále se můžete vyjadřovat hezky a přitom být upřímní. 
Být milý neznamená, že lidem nikdy neříkáte „ne“ nebo že děláte věci, které nechcete. Stanovení pevných a spravedlivých hranic znamená, že se staráte o své duševní a emocionální zdraví. Být milý k ostatním může být přirozenější, když se cítíte v bezpečí a respektováni.

4. Buďte na sebe hodní

Způsob, jakým se chováme sami k sobě, včetně sebemluvy, hraje důležitou roli v tom, jak se chováme k ostatním. Jak se koneckonců můžeme chovat hezky k ostatním, když se nechováme hezky sami k sobě? 

Všimněte si, jak mluvíte sami se sebou a jak reagujete, když se něco pokazí – obviňujete se nebo se trestáte? Cvičením trpělivosti a vlídnosti k sobě samým usnadňujeme být milý k ostatním.

5. Buďte otevření

Život je plný změn. Když jsme konfrontováni s nápady, situacemi nebo lidmi, kteří jsou nám neznámí, mohou se objevit negativní emoce, které znesnadňují být milý. Otevřená mysl je základní vlastností pro učení a vstřebávání informací bez posuzování. Zachování otevřené mysli vám může pomoci procházet neznámým územím a přitom zůstat klidní a uvolnění. Je mnohem snazší být milý, když se cítíš dobře sám se sebou a se svým okolím – dokonce i uprostřed mnoha změn, které ti život přináší.

6. Buďte zdvořilí

Zdvořilost je pouze jedním aspektem toho, jak být milý, ale je to důležitý způsob, jak nastavit pozitivní tón v sociálních interakcích. Pamatujte, že chování ostatních lidí nemusí srážet to vaše. Pokud jsou ostatní strozí nebo hrubí, zdvořilá reakce může být způsob, jak změnit směr interakce. V každodenních konverzacích mohou jednoduchá slova jako „prosím“ a „děkuji“ výrazně ukázat, že si jich vážíte.

Hledejte způsoby, jak být užiteční

Snažte se najít malé způsoby, jak být nápomocní ve vašich každodenních interakcích s ostatními lidmi. Od úsměvu na ostatní v obchodě s potravinami až po pomoc spolupracovníkovi s projektem. Být nápomocný může být skvělý způsob, jak si procvičit, jak být milý po celý den.

Procvičujte si odpuštění

Zbavit se minulých výčitek a odpustit druhým vám může pomoci posunout se vpřed s pozitivnějším přístupem. Je snazší být milý, když se s druhými cítíte dobře. Důležité je také odpuštění, takže pracujte na tom, abyste se zbavovali negativních zkušeností z minulosti, které vám brání v pěstování pozitivnějšího myšlení.

Cvičte vděčnost

Věnujte každý den několik minut přemýšlení o něčem, za co jste vděční. Možná vám pomůže vést si deník vděčnosti. Výzkumy naznačují, že vděčnost může mít mnoho zdravotních výhod, včetně snížení stresu a zvýšení štěstí. Zaměření se na pozitivní myšlenky vám může pomoci vyvinout si pozitivnější přístup a může vám usnadnit zvládání každodenních potíží a obtíží.

Respektujte ostatní

Empatie a respekt jsou také důležitou součástí laskavosti. Během dne se snažte vidět věci z pohledu ostatních lidí ve vašem životě a přemýšlejte o tom, co můžete udělat, abyste respektovali jejich potřeby. I když nesouhlasíte s tím, co někdo jiný dělá, snažte se s ním zacházet hezky a s respektem. 

Respektujte také čas lidí. Pokud se například setkáváte s přítelem, snažte se dostavit se včas a zůstaňte přítomni během konverzace. Vyhněte se přílišnému zírání do telefonu. Procvičujte si aktivní naslouchání.

Co to znamená být milý?

Jak poznáte, že jste milý člověk? Některé vlastnosti, které jsou často zahrnuty v definicích laskavosti, zahrnují:

 • empatie
 • spravedlnost
 • velkorysost
 • vstřícnost
 • poctivost 
 • laskavost 
 • zdvořilost
 • odpovědnost 
 • ohleduplnost

Přesná definice „milého/hezkého“ se může lišit osobu od osoby. Oblast psychologie osobnosti naznačuje, že s touto kvalitou souvisí několik různých osobnostních rysů.

Psychologové často popisují osobnost v pěti širokých dimenzích. Jedna z těchto dimenzí je známá jako příjemnost. Zahrnuje několik vlastností, které souvisí s tím, jak se chováte k ostatním. Například mnoho vlastností spojených s laskavostí, včetně laskavosti a empatie, jsou aspekty přívětivosti. Výzkum také naznačuje, že přívětivost lze rozdělit na dvě hlavní složky: soucit a zdvořilost. Obě tyto vlastnosti hrají roli v tom, co si často představujeme jako „být milý“.

Soucit je vlastnost, která zahrnuje pochopení a soucit s emocionálními stavy druhých a pocit pohnutí pomoci. Zdvořilost zahrnuje chování, které respektuje ostatní a často je motivováno touhou po spravedlnosti.

Známky toho, že jste milý člověk

 • Zdá se, že lidé mají rádi vaši společnost. 
 • Cítíte soucit a empatii k ostatním. 
 • Dáváte lidem opravdové komplimenty. 
 • Posloucháte, co říkají ostatní. 
 • Přebíráte zodpovědnost za své chyby. 
 • Jste upřímní, ale respektující. 
 • Jste laskaví k ostatním. 
 • Jste laskaví sami k sobě. 
 • Podporujete ostatní lidi.

Výhody toho, že jste milí

Prosociální chování je termín, který psychologové používají k označení akcí týkajících se blaha, bezpečí a pocitů druhých. Jinými slovy, mnoho „hezkého“ chování, jako je sdílení, spolupráce a utěšování, jsou všechny prosociální akce, které podporují blaho ostatních lidí. 
Takové chování zjevně prospívá těm, kterým pomáháme, a podporuje větší sociální propojení. Výzkumy však také naznačují, že být milý k ostatním lidem může prospět i vašemu duševnímu zdraví.

Zvýšená přitažlivost

Být milým člověkem vás může učinit atraktivnějším jako partnera. Ve studii z roku 2019 publikované v Journal of Personality účastníci hodnotili laskavost jako jednu z nejdůležitějších vlastností životního partnera. To znamená, že lidé cítili, že je to důležitější než finanční vyhlídky, fyzická přitažlivost a smysl pro humor.

Lepší nálada

Být milý je dobrý pocit. Výzkum naznačuje, že laskavé a užitečné skutky mohou pomoci zlepšit vaši náladu. V jedné studii vědci zjistili, že zapojování se do laskavých aktivit každý den po dobu sedmi dní zvyšuje pocity štěstí a pohody. Studie také zjistila, že čím laskavější činy lidé prováděli, tím šťastnější se cítili. Nezáleželo také na tom, zda byly tyto skutky laskavosti zaměřeny na přátele, cizince nebo dokonce na sebe – všechny měly stejně pozitivní dopad.

Snížený stres

Milost také může hrát roli při úlevě od stresu. Studie naznačují, že být milý může také pomoci lidem vyrovnat se efektivněji s účinky stresu. Například v jedné studii vědci zjistili, že lidé, kteří prováděli skutky laskavosti, uvedli, že pociťují méně stresu a negativity.

Zvýšená laskavost

Výzkum také ukázal, že laskavost může být nakažlivá. Jedna studie zjistila, že kooperativní chování má tendenci mít kaskádový efekt, který se šíří až do tří stupňů oddělení od zdroje. To znamená, že být milý k ostatním pravděpodobně způsobí, že budou i oni milí i k ostatním, což spustí vlnu laskavého a kooperativního chování v rámci sociálních sítí.

Věci ke zvážení

I když je zřejmé, že existuje několik důležitých výhod, být milý může mít také určité nevýhody. To platí zejména tehdy, pokud potřeba být milý brání skutečné komunikaci a autenticitě.

Některé potenciální negativní důsledky potlačování svých skutečných pocitů ve snaze být „milý“ zahrnují:

 • Emocionální výbuchy: Pokud neustále potlačujete své skutečné myšlenky a emoce jen proto, abyste prezentovali „příjemnou“ osobnost, je pravděpodobné, že tyto pocity v určitém okamžiku vyplují na povrch. Tlak se může dále zvyšovat, dokud určitý stres nevyvolá reakci, která se může projevit jako náhlý výbuch podrážděnosti nebo přímého hněvu.
 • Pocity odporu: Skrývání vašich skutečných pocitů nebo popírání toho, co opravdu chcete, protože tyto emoce nebo touhy nejsou vnímány jako „hezké“, může nakonec vést k pocitům odporu nebo hořkosti. To může mít opačný efekt a negativně ovlivnit vaše vztahy s ostatními.
 • Povrchní vztahy: Pokud nezmiňujete věci, které ve vztahu opravdu chcete, abyste se vyhnuli konfliktům a byli milí, může to znamenat, že před ostatními neodhalujete své pravé já. To často vede ke vztahům, které postrádají hloubku i emocionální intimitu. Hádek a konfliktů může být málo, ale také chybí spojení a blízkost.

Zatímco povrchní laskavost může být negativní silou, neznamená to, že byste se neměli snažit být milým člověkem. Klíčem je zaměřit se na vlídnost poháněnou ohleduplností a všímavostí, nikoli umělým nádechem zdvořilosti, který maskuje vaše skutečné pocity.

Zdroje: verywellmind.com, unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář