Foto: Unsplash

Co dělat, když si nejste jisti tím, kdo vlastně jste

Zatímco někteří lidé mají zcela jasno v tom, kým jsou, jiní mohou mít pocit, že ve skutečnosti nerozumí svému pravému já. Možná stále zkoušíte nové věci, abyste zjistili, co se k vám nejvíce hodí. Nebo zjišťujete, že se měníte v reakci na ostatní lidi. Pokud se někdy přistihnete, že si říkáte: „Nevím, kdo jsem.“, možná byste byli překvapeni, proč se tak můžete cítit a co je možné udělat, abyste to změnili.

Jak se tvoří identita

Identita je utvářena zkušenostmi, které lidé získají během svého života, zejména v dětství a dospívání. Děti, které vyrůstají v podpůrném prostředí, dostávají péči, podporu a povzbuzení, které potřebují, aby si rozvinuly zdravé sebevědomí. 

Děti vyrůstající v méně podporujících prostředích, kde se setkávají se zanedbáváním, zneužíváním nebo přílišným rodičovstvím, se na druhou stranu mohou potýkat s problémy s vytvořením vlastní silné identity. Jak děti rostou, jejich interakce s pečovateli, ostatními dospělými a vrstevníky přispívají k tomu, jak se rozvíjí jejich pocit ze sebe sama. 

Faktory, které ovlivňují identitu

Proces utváření pocitu ze sebe sama začíná v dětství a je ovlivněn celou řadou faktorů. Některé z nich zahrnují:

  • Individuace: Toto je proces, kterým lidé procházejí, aby rozvinuli svůj vlastní jedinečný pocit ze sebe sama. Aby byl tento proces úspěšný, potřebují děti prostor, aby se mohly svobodně vyjádřit bez strachu ze studu, viny, kritiky a posuzování.
  • Společnost: Společenské vlivy a očekávání mohou hrát důležitou roli v identitě. Kultura, média, náboženství, genderové role a další faktory, které jsou součástí společnosti, mohou ovlivnit to, jak se cítíte ohledně toho, kým jste. Můžete také pociťovat problémy, když aspekty vaší identity nejsou v souladu s očekáváními společnosti, ve které žijete.
  • Vaše rodina: Jsou to vaši pečovatelé a rodinní příslušníci, kteří hrají některé z prvních rolí při vytváření vaší identity. V průběhu života mohou různé role, které ztvárňujete ve své rodině, ovlivnit to, jak se vidíte. A povaha vašich vztahů s vašimi blízkými může mít také vliv na to, zda cítíte silní nebo slabí.

Výzkum naznačuje, že lidé, kteří mají konzistentní smysl pro identitu, mají také vyšší sebevědomí, zapojují se do méně rizikového chování a je u nich méně pravděpodobné, že pociťují internalizační symptomy. Tyto symptomy jsou běžné u lidí s depresí a mohou zahrnovat změny ve stravovacích návycích, strach, osamělost, smutek a potíže se soustředěním.

Jak se vyrovnat s tím, kdo jste

Pokud se potýkáte s problémy souvisejícími s identitou a máte pocit, že vlastně nevíte, kdo jste, existují věci, které můžete udělat, abyste se s tím vyrovnali. Hledání způsobů, jak se lépe poznat, a zapojování se do činností, které posílí váš pocit sebe sama, může podpořit a posílit vaši individualitu.

Zjistěte o sobě více

Pokud máte pocit, že nevíte, kdo jste, může být užitečné věnovat nějaký čas lepšímu poznání sebe sama. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je začít přemýšlet o věcech, které se vám líbí a které jsou pro vás důležité. 

Užitečné může být psaní deníku, expresivní psaní nebo vytváření seznamů věcí, na kterých vám záleží. Zvažte psaní o věcech, které vás baví, zážitcích, které jste zažili, nebo věcech, o kterých byste se chtěli dozvědět více. 

Jaké jsou vaše oblíbené knihy? Jakou hudbu máš rád? Kdy jste se cítili nejšťastněji? Jak pracujete na svém deníku, můžete postupně vidět, jak se začínají objevovat určitá témata nebo preference. Zpětná reflexe těchto seznamů a poznámek vám může pomoci lépe vidět a ocenit vaši individualitu.

Zjistěte, čeho si vážíte

Znalost vašich ústředních hodnot může hrát velkou roli v tom, že vám pomůže zjistit, kdo jste. Jaká přesvědčení a hodnoty jsou pro vás nejdůležitější? To jsou klíčové vlastnosti, které považujete za nejdůležitější jak u vás samotných, tak u ostatních. Věci, jako je upřímnost, důvěryhodnost a laskavost, jsou příklady základních hodnot. Jakmile zjistíte, čeho si ceníte, můžete pracovat na tom, abyste žili svůj život podle těchto ústředních přesvědčení.

Travte čas o samotě

Zatímco samota je někdy mylně považována za osamělost, trávení času o samotě může mít důležité výhody pro duševní zdraví. Sociální tlak někdy může ztěžovat pochopení toho, co je pro vás důležité, zvláště pokud jste obklopeni lidmi se silnou osobností. Pokud si uděláte čas sami pro sebe, můžete mít příležitost přemýšlet, zkoumat a experimentovat s novými nápady a pocity.

Vyzvěte sami sebe

Zkoušení nových věcí může být dalším užitečným nástrojem sebezkoumání. Někdy zjistit, kdo jste, zahrnuje testování nových aspektů vaší identity. Zamyslete se nad tím, jak teenageři často experimentují s různými styly, když si utvářejí odpovídající pocit ze sebe sama. I když si lidé často myslí, že takovéto cesty sebeobjevování jsou omezeny na dospívání, takovéhle zkoumání je něco, co může být užitečné po celý život.

Důvěřujte své intuici

Naučit se důvěřovat sobě a svým instinktům je další součástí zjišťování toho, kdo jste. Pokud máte malé sebevědomí, můžete mít potíže s rozhodováním. Abyste lépe porozuměli tomu, kdo jste, je nezbytné začít činit rozhodnutí, která odrážejí vás a ne lidi kolem vás. 

Jedním ze způsobů, jak se naučit důvěřovat svým rozhodnutím, je jednoduše je začít dělat častěji. Můžete začít pomaloučku tím, že budete uskutečňovat věci, jako je výběr toho, co uvaříte k večeři, řeknete přátelům, kde byste chtěli jíst, nebo si při nakupování vyberete mezi různými položkami. Postupem času začnete lépe vnímat typy věcí, které preferujete, a naučíte se, jak se lépe prosadit v různých situacích.

Cvičte všímavost

Všímavost je technika, která zahrnuje zaměření na přítomný okamžik bez obav z minulosti nebo budoucnosti. Přítomnost v daném okamžiku může být užitečná, když bojujete s rozptýlením nebo společenským tlakem, který vás někdy může přimět pochybovat o sobě. Plné zaměření na daný okamžik vám může pomoci cítit se lépe naladěni na své vlastní myšlenky, emoce, přání a potřeby.

Získání pomoci

Pokud máte pocit, že nevíte, kdo jste a způsobuje to značné potíže nebo ztěžuje normální fungování, měli byste zvážit rozhovor s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví. Problémy s identitou mohou hrát roli v:

  • úzkosti,
  • depresi,
  • nízkém sebevědomí, 
  • vztahových problémech, 
  • stresu,
  • neštěstí.

Díky spolupráci s terapeutem se můžete dozvědět více o své identitě a o tom, jak ovlivňuje aspekty vašeho života, včetně rozhodování a vztahů. 

Někdy mohou problémy se smyslem pro sebe sama souviset se stavem duševního zdraví, včetně hraniční poruchy osobnosti, disociativních poruch, posttraumatické stresové poruchy (PTSD) nebo schizofrenie. Vyhledáním pomoci od lékaře nebo odborníka na duševní zdraví můžete získat diagnózu a vhodnou léčbu.

Zdroje: unsplash.com, verywellmind.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář