Hormonální léčba rakoviny prsu

Rakovina prsu, také odborně karcinom prsu, je zhoubný nádor, který začíná a roste v prsu. Maligní nádory, tedy ty zhoubné, mohou růst a napadat blízké tkáně nebo cestovat do vzdálených orgánů, tedy metastázovat. Léčba rakoviny prsu má za cíl zmenšit a vymýtit nádory a také zabránit budoucímu růstu nádoru.

Hormonální terapie, také známá jako endokrinní terapie, může být použita k léčbě některých typů rakoviny prsu. Běžně se kombinuje s jinými způsoby léčby, jako je chirurgie, ozařování nebo chemoterapie.

Typy rakoviny prsu?

Existuje mnoho typů rakoviny prsu. Nejčastěji je klasifikována podle toho, odkud pochází a zda se z tohoto místa pohybuje.

Snadno identifikovatelnou charakteristikou rakoviny prsu je typ buňky, ve které se tvoří.

 • Duktální karcinom se tvoří v buňkách vystýlajících mlékovody.
 • Lobulární karcinom se tvoří v lobulech produkujících mléko.

Další důležitou charakteristikou rakoviny prsu je, zda napadá okolní tkáň nebo zůstává tam, kde se původně vytvořila.

 • Neinvazivní (in situ) rakovina prsu se nerozšířila do okolní tkáně.
 • Invazivní (infiltrující) rakovina prsu se přesunula do tkáně, která ji obklopuje.

Kombinace těchto klasifikací poskytuje popisný název typu rakoviny prsu, tedy zda se jedná o:

 • Duktální karcinom in situ - nádor, který se vytvořil v duktálních buňkách a nerozšířil se do okolní tkáně.
 • Invazivní duktální karcinom - nádor, který se vytvořil v duktálních buňkách a poté se rozšířil do blízké tkáně.
 • Lobulární karcinom in situ - nádor, který se vytvořil v lobulárních buňkách a nerozšířil se do okolní tkáně.
 • Invazivní lobulární karcinom je nádor, který se vytvořil v  lobulárních buňkách a poté se rozšířil do blízké tkáně.

Co je hormonální terapie?

Pokud je vaše rakovina pozitivní na estrogenové receptory (ER) nebo progesteronové receptory (PR), znamená to, že tyto hormony využívá k růstu a potenciálnímu šíření.

Léky pro hormonální terapii pomáhají blokovat produkci nebo zastavit navázání těchto hormonů na hormonální receptory (HR). Tyto léky se používají jako aktivní léčba ke zmenšení, kontrole a vymýcení rakoviny. Mohou také snížit pravděpodobnost návratu. Faktem je, že 75 % rakoviny jsou HR pozitivní.

Některé léky, jako je tamoxifen, mohou být podávány lidem, kteří nemají rakovinu prsu, ale mají vysoké riziko jejího rozvoje. Tomu se běžně říká chemoprevence. V první řadě může pomoci snížit pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu.

Hormonální léčba rakoviny prsu není stejná jako hormonální substituční terapie (HRT) používaná při menopauze. 

Kdy se hormonální terapie používá?

Hormonální terapie je účinná pouze u HR pozitivních nádorů. Pokud je váš nádor rakoviny prsu HR-negativní, váš onkolog vám doporučí jinou léčbu. Hormonální terapii lze použít u premenopauzálních i postmenopauzálních osob s jakýmkoliv stádiem HR pozitivního karcinomu prsu.

Hormonální terapie, která začíná před operací nebo radiační léčbou, se nazývá neoadjuvantní terapie. To může pomoci zmenšit nádor a usnadnit operaci. Když zahájíte hormonální terapii po operaci nebo ozařování, nazývá se to adjuvantní terapie. Cílem je zde snížit riziko, že se rakovina rozšíří nebo se vrátí.

Podle American Cancer Society hormonální terapie obvykle trvá minimálně 5 až 10 let.

Jak hormonální terapie funguje?

Naše těla vytvářejí různé hormony, které pomáhají kontrolovat fungování určitých buněk. Estrogen a progesteron jsou hormony, které se tvoří hlavně ve vaječnících premenopauzálních žen. Ale jsou také produkovány v jiných tkáních, takže ženy a muži po menopauze mají také nějaký estrogen a progesteron. Tyto hormony však mohou podporovat růst některých druhů rakoviny prsu.

Léčba, jako je chirurgie a ozařování, se zaměřuje na specifické oblasti těla, jako je místo nádoru nebo lymfatické uzliny. Protože se zaměřují na velmi specifické oblasti, jsou považovány za lokalizované léčby.

Hormonální terapie jsou na druhé straně považovány za systémovou léčbu, protože se zaměřují na hormony v celém těle.

Existuje několik typů hormonální terapie, z nichž každá má svůj vlastní mechanismus účinku. Mohou pomoci zastavit nebo zpomalit růst nebo zabránit opakování tím, že zablokují:

 • funkce vaječníků
 • produkce estrogenu
 • účinky estrogenu

Typy léků pro hormonální terapii rakoviny prsu

Existuje několik typů hormonální terapie k léčbě rakoviny prsu. Patří k ní:

Selektivní modulátory estrogenových receptorů

Tyto léky, nazývané také SERM, zabraňují vazbě buněk rakoviny prsu na estrogen. SERM blokují účinky estrogenu v prsní tkáni, ale ne v jiných tkáních v těle.

Tradičně se tyto léky obvykle používají u žen před menopauzou. Mezi nejčastěji používané SERM patří:

 • Tamoxifen (Soltamox). Tento lék blokuje vazbu estrogenu na estrogenové receptory na buňkách rakoviny prsu. To pomáhá zastavit růst a dělení rakoviny. Lidé, kteří užívají tamoxifen po dobu 10 let po léčbě rakoviny prsu, mají menší pravděpodobnost, že se rakovina vrátí, a pravděpodobněji budou žít déle než lidé, kteří tento lék užívali pouze 5 let.
 • Fulvestrant (Faslodex). Jedná se o injekčně podávaný lék blokující ER, který se běžně používá k léčbě pokročilého karcinomu prsu. Na rozdíl od jiných SERM blokuje účinek estrogenu v celém těle. Fulvestrant se často používá s jinými léky, jako je palbociclib (Ibrance) .
 • Toremifen (Fareston). Často nazýván drogou, která se ve Spojených státech běžně nepoužívá, je schválen pouze k léčbě HR-pozitivní rakoviny prsu u žen po menopauze, která se šíří do jiných částí těla. Nemusí být přínosnou pro lidi, kteří neměli úspěch s tamoxifenem.

Vedlejší účinky selektivních modulátorů estrogenových receptorů

I tyto léky mají spoustu vedlejších účinků a Tamoxifen a další SERM mohou způsobit:

 • návaly horka
 • únavu
 • změny nálady
 • vaginální suchost
 • vaginální výtok

Tyto léky mohou také zvýšit vaše riziko krevních sraženin a rakoviny endometria. Ale tyto vedlejší účinky jsou vzácné. V některých případech může tamoxifen způsobit mrtvici a může zvýšit riziko srdečního infarktu.

Hormonální léčba rakoviny prsu

Foto: Freepik

Inhibitory aromatázy

Inhibitory aromatázy zabraňují produkci estrogenu z tukové tkáně, ale nemají žádný vliv na estrogen produkovaný vaječníky. Protože nemohou zastavit produkci estrogenu vaječníky, jsou inhibitory aromatázy účinné pouze u žen po menopauze. Jsou schváleny pro postmenopauzální ženy s jakoukoli fází ER-pozitivní rakoviny prsu.

Nejnovější výzkum ukazuje, že u premenopauzálních žen je inhibitor aromatázy kombinovaný s ovariální supresí účinnější, než tamoxifen v prevenci recidivy rakoviny prsu po počáteční léčbě. Nyní je to považováno za standard péče.

Mezi běžné inhibitory aromatázy patří:

 • letrozol (Femara)
 • exemestan (Aromasin)
 • anastrozol (Arimidex)

Nežádoucí účinky inhibitorů aromatázy

Nežádoucí účinky těchto léků zahrnují:

 • bolest svalů
 • ztuhlost kloubů
 • bolest kloubů

Estrogen je důležitý pro vývoj a sílu kostí a inhibitory aromatázy mohou omezit přirozenou produkci estrogenu. Jejich užívání může zvýšit riziko osteroporózy a zlomenin kostí.

Ablace nebo suprese vaječníků

Pro ženy, které neprošly menopauzou, může být možností ablace vaječníků. To lze provést lékařsky (tzv. chemická menopauza) nebo chirurgicky. Každá z těchto metod zastaví produkci estrogenu, což může pomoci inhibovat růst rakoviny.

Chirurgická ablace se provádí odstraněním vaječníků, což způsobí, že bez produkce estrogenu z vaječníků se dostanete do trvalé menopauzy.

Příznaky menopauzy mohou zahrnovat:

 • návaly horka
 • vaginální suchost
 • změny sexuální touhy

Závažné komplikace po chirurgické ablaci jsou vzácné, ale můžete být náchylnější ke komplikacím, pokud máte cukrovku nebo obezitu nebo kouříte cigarety.

Luteinizační hormony uvolňující hormony

Léky nazývané hormony uvolňující luteinizační hormon (LHRH) lze použít k úplnému zastavení produkce estrogenu ve vaječnících. Toto je známé jako chemicky vyvolaná menopauza.

Tyto léky zahrnují goserelin (Zoladex, Roseligo) a leuprolid (Lupron).

Léky na potlačení vaječníků způsobí dočasnou menopauzu. Lidé, kteří se rozhodnou pro tuto možnost, obvykle také užívají inhibitor aromatázy.

Prognózy

Hormonální terapie je u většiny lidí s HR pozitivním karcinomem prsu docela úspěšná. Může také prodloužit život a snížit příznaky související s rakovinou u lidí s metastatickým nebo HR-pozitivním karcinomem prsu v pozdním stádiu.

V roce 2017 bylo klinickými studiemi zjištěno, že hormonální terapie významně snížila úmrtí související s rakovinou. Vědci napsali, že tyto terapie způsobily revoluci v léčbě rakoviny prsu.

Výzkum z roku 2019 naznačuje, že na délce hormonální léčby velmi záleží. Autoři studie zjistili, že lidé, kteří měli méně než 2 roky terapie, vykazovali nejnižší míru přežití.

Celková 5 letá míra přežití pro rakovinu prsu je:

 • lokalizované: 99 %
 • regionální: 86 %
 • vzdálený: 28 %

Sečteno a podtrženo

Hormonální terapie je účinnou léčbou pro osoby s HR pozitivním karcinomem prsu. Funguje tak, že blokuje produkci nebo zastavuje hormony, aby podporovaly rakovinu prsu.

Existuje několik typů hormonální terapie. Menopauzální stav je jedním z faktorů, který vašemu lékaři pomůže určit, která terapie je pro vás ta pravá.

Hormonální terapie snižuje riziko recidivy karcinomu prsu u žen s HR pozitivním karcinomem prsu. Pokud máte rakovinu prsu, poraďte se se svým lékařem nebo onkologem o tom, zda vám hormonální terapie prospěje.

Zkušenost autorky

Z vlastní zkušenosti a jako HR-pozitivní jsem se rozhodla vzhledem k tomu, že mi byla předepsána léčba na 5 let a je pouze 28% míra přežití, že chci žít kvalitní život bez vedlejších účinků, mít každý den úsměv na tváři a nepodstupovat jakékoliv změny nálad, že hormonální léčbu odmítnu. Moje tělo řeklo dost po chemoterapii, operaci, další chemoterapii a po ozařování a já své tělo poslechla. Avšak je na každém z nás, jak se rozhodneme. Za naše činy si neseme svou zodpovědnost a já Vám milé dámy přeji, pokud toto podstupujete, aby to bylo první a poslední setkání s rakovinou a aby to byla jen pomyslná žlutá karta, jež Vás upozorňuje "proveď změnu" ať ve svém životě, myšlení či okolí.

Zdroj: healthline.com, freepik.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář