Mike Phillips

1 Knih, které doporučuje Mike Phillips

Kdo je Mike Phillips?

Mike Phillips působí jako výkonný ředitel Turnerova fondu ohrožených druhů a poradce divize Turner Biodiversity od června 1997, kdy obě divize společně s Tedem Turnerem založil. Předtím Mike pracoval na americkém ministerstvu vnitra, kde vedl historické úsilí o navrácení vlků červených na jihovýchodě USA a vlků šedých do Yellowstonského národního parku. Vedl také důležitý výzkum dopadů těžby ropy a zemního plynu na medvědy grizzly v Arktidě, nákladů na predaci vlků šedých na Aljašce a ekologie dingo v Austrálii. V současné době Mike působí jako poradce projektu Rocky Mountain Wolf Project..

Doporučené knihy od Mike Phillips

Další populární osobnosti

Časté dotazy

Doporučil/a Mike Phillips opravdu všechny knihy na tomto seznamu?

Ano. Tento seznam obsahuje knihy, které Mike Phillips doporučil/a. K sestavení listu jsme také použily zmínky v rozhovorech nebo přispěvky na sociálních sítích.

Jakým způsobem Mike Phillips doporučil/a tyto knihy?

Každá knížka, která se oběví na seznamu doporučených knih od Mike Phillips se na seznam dostala z určitého důvodu. Naši editoři sestavují tyto seznamy pomocí několika způsobů.

  • Mike Phillips zmínil/a knihu v rozhovoru
  • Mike Phillips sdílela/a knihu v příspěvku na sociálních sítích
  • Kontaktovali jsme Mike Phillips a zeptali se jaké jsou jeho/její oblíbené knihy

Vytvořil/a Mike Phillips tento seznam knih?

Nevytvořil. Tento seznam byl vytvořen našemi editory, kteří k vytvoření použili následující kritéria:

  • Mike Phillips zmínil/a knihu v rozhovoru
  • Mike Phillips sdílela/a knihu v příspěvku na sociálních sítích
  • Kontaktovali jsme Mike Phillips a zeptali se jaké jsou jeho/její oblíbené knihy