Steven Strogatz

4 Knih, které doporučuje Steven Strogatz

Kdo je Steven Strogatz?

Steven Strogatz je aplikovaný matematik, který pracuje v oblasti nelineární dynamiky a komplexních systémů, často na témata inspirovaná každodenní zvědavostí. Rád objevuje matematiku na nečekaných místech a následně ji využívá k objasnění velkých i drobných životních hádanek.Podle jeho slov je matematika pro něj nejvhodnějším prostředkem k řešení velkých i drobných životních hádanek.

Doporučené knihy od Steven Strogatz

Další populární osobnosti

Časté dotazy

Doporučil/a Steven Strogatz opravdu všechny knihy na tomto seznamu?

Ano. Tento seznam obsahuje knihy, které Steven Strogatz doporučil/a. K sestavení listu jsme také použily zmínky v rozhovorech nebo přispěvky na sociálních sítích.

Jakým způsobem Steven Strogatz doporučil/a tyto knihy?

Každá knížka, která se oběví na seznamu doporučených knih od Steven Strogatz se na seznam dostala z určitého důvodu. Naši editoři sestavují tyto seznamy pomocí několika způsobů.

  • Steven Strogatz zmínil/a knihu v rozhovoru
  • Steven Strogatz sdílela/a knihu v příspěvku na sociálních sítích
  • Kontaktovali jsme Steven Strogatz a zeptali se jaké jsou jeho/její oblíbené knihy

Vytvořil/a Steven Strogatz tento seznam knih?

Nevytvořil. Tento seznam byl vytvořen našemi editory, kteří k vytvoření použili následující kritéria:

  • Steven Strogatz zmínil/a knihu v rozhovoru
  • Steven Strogatz sdílela/a knihu v příspěvku na sociálních sítích
  • Kontaktovali jsme Steven Strogatz a zeptali se jaké jsou jeho/její oblíbené knihy