Foto: Pixabay

Nezvladatelné dítě? Možná trpí touto poruchou

Co je to porucha attachmentu? 
Jde o pojem, který do češtiny můžeme přeložit jako vztahová vazba. Konkrétně jde o vztahovou vazbu mezi dítětem a osobou, která mu poskytuje péči a bezpečí. Tento vztah je pro novorozené dítě velmi důležitý, protože zásadně ovlivňuje jeho harmonický vývoj. Dítě si musí v prvních měsících a letech života vytvořit pouto se stálou, blízkou a bezpečnou osobou. K této osobě se pak dítě uchyluje ve chvílích, kdy se při zkoumání světa cítí nejistě nebo má strach.

Pokud osoba, která o dítě pečuje, není schopná tuto blízkost, jistotu a bezpeční dítěti poskytnou nebo dítě dokonce fyzicky a psychicky ohrožuje, dítě si vytvoří negativní obraz světa, který se v jeho budoucím životě promítne do vnímání sebe sama, ostatních lidí, světa, budoucích partnerských vztahů a i do vlastního rodičovství. Zde nacházíme odpověď například na to, proč dítě, které bylo svědkem nebo dokonce obětí domácího násilí si v budoucnu najde podobně tyranského partnera nebo se tímto tyranem samo stane. Porucha attachmentu je také odpovědí na to, proč děti, které neměly šťastné dětství, nejsou často schopné poskytnout šťastně dětství ani svým dětem.

V jakých situacích k poruše attachmentu dochází? 
Jde o situace, kdy pečující osoba není dítěti z nejrůznějších důvodů k dispozici. Důvodem může být psychické onemocnění rodiče či jeho drogová závislost. K podobné nedostupnosti rodiče může dojít také v případech nechtěného těhotenství, kdy se matka po narození dítěte rozhodne jeho potřeby prostě ignorovat. Zásadní skupinou jsou samozřejmě děti, které byly fyzicky a psychicky týrané nebo zneužívané. Porucha attachmentu se také ve vysoké míře objevuje u dětí vyrůstajících v ústavní péči či u dětí, které byly ze zdravotních důvodů často hospitalizované a byly tak odtrhnuté od pečující osoby.

Jak se porucha attachmentu u dítěte projeví? 
Jak již bylo zmíněno, v nižším věku dítěte jsou to projevy jako krutost k ostatním dětem, absence pocitu viny, časté lhaní, odmítání fyzického kontaktu, záměrné ničení a kradení věcí apod. S vyšším věkem dítěte se tyto projevy mohou stupňovat. Může docházet například k útěkům dítěte z domova, brzkému opuštění domova, častým hádkám s rodiči a učiteli, hledání nevhodných kamarádů, užívání drog nebo kriminalitě apod.

Stejně tak tomu bylo v příběhu Veroniky, která se ve svých 6 letech dostala do dětského domova z důvodu zanedbání a drogové závislosti své matky. Odebrán byl také Veroniky mladší bratr, který však odešel do pěstounské péče. Veronika trpěla záchvaty vzteku a často se cítila velmi smutná. Nechápala, proč o ní matka nemá zájem a nesnaží se jí dostat zpátky. Nechápala taky, proč její bratr měl takové štěstí a je v nové rodině, která ho má ráda, a jí nikdo nechce. Veronika byla velmi drzá a agresivní na svoje vychovatelky i učitele ve škole. Ve škole celkově neprospívala moc dobře a to i v situacích, kdy se opravdu snažila. Ve svých 15 letech si Veronika našla přítele, kterému bylo 19 let, a živil se prodejem drog. Tento vztah však opravdu nebyl zdravý. Často se spolu hádali, její přítel neměl problém v hádkách Veroniku uhodit, ale přesto bez sebe nemohli být. V 18 letech krátce po opuštění dětského domova Veronika s tímto přítelem otěhotněla. Své dítě Veronika ihned po narození předala k adopci. Byla si jistá, že mu nedokáže poskytnout šťastné dětství. S přítelem žili v nevyhovujícím bydlení, oba byli drogově závislí a probíhalo zde domácí násilí. Rozhodla se proto pro řešení, které bylo podle ní pro její dítě nejlepší. Nyní však musí žít s pocitem, že se zachovala stejně jako její matka, které to sama celé dětství vyčítala.

Přitom je to celé tak jednoduché. Stačí pouze být dítěti na blízku, reagovat včas a citlivě na jeho potřeby a dávat mu najevo svou lásku a přijetí.

Zdroje: pravonadetstvi.cz, nadacesirius.cz, pixabay.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář