Přátelé, kteří hodně nadávají, jsou upřímní, tak si je držte nablízku.

Foto: Unsplash

Přátelé, kteří hodně nadávají, jsou upřímní, tak si je držte nablízku.

Každý z nás má nějakého kamaráda, který při vyjadřování nejraději používá několik vybraných výrazů - možná jste jím i vy. Tak to mám pro vás dobrou zprávu! Díky nedávné studii se už nemusíte cítit špatně, když utrousíte nějaké to sprosté slovo.

Vulgárnost VS nečestnost

Studie, kterou dokončili vědci z Cambridgeské univerzity, se snažila prozkoumat vztah mezi vulgárností a nečestností. Mezi sprostá slova, která zkoumali, patřily všechny formy tabuizovaných a obscénních výrazů, které jsou považovány za nevhodné ve veřejném prostředí. Jednalo se o sexuální narážky, rouhání, předměty vyvolávající odpor, etnické/rasové/pohlavní urážky, vulgární výrazy nebo urážlivý slang.

Studie sice konstatovala, že nečestnost i nadávky jsou podle společenských norem považovány za deviantní chování, ale zároveň uznala, že mezi nimi existuje pozitivní souvislost, protože nadávky často slouží k vyjádření nefiltrovaných pocitů a upřímnosti a lidé, kteří nadávají, jsou vnímáni jako upřímnější.

Aby vědci zjistili, jak moc je tato pozitivní asociace rozšířená, vypracovali pro 276 účastníků dotazník, v němž měli uvést svá oblíbená sprostá slova a důvody, proč je používají. Po dotazníku následoval test na detektoru lži, který měl zjistit, zda účastníci odpovídali pravdivě, nebo jen způsobem, který považovali za společensky přijatelný.

Výsledky ukázaly, že ti, kteří uvedli větší počet nadávek, s větší pravděpodobností mluvili pravdu. Aby vědci své údaje doložili, provedli druhý průzkum zahrnující údaje od 75 000 uživatelů Facebooku. Cílem bylo změřit, jak používají nadávky ve svých online sociálních interakcích. Průzkum ukázal, že ti, kteří používali více nadávek, také častěji používali jazykové vzorce, které jsou ukazatelem upřímnosti.

Takže v podstatě platí, že pokud nadáváte více než Gordon Ramsay poté, co vám naservírovali talíř nedovařeného kuřete, jste pravděpodobně čestný a důvěryhodný člověk. A podle doktorky Suzanne Degges-Whiteové pro Psychology Today jsou důvěryhodnost a poctivost dvě nejdůležitější vlastnosti pro trvalé přátelství. Takže až se příště přistihnete, že se před novým přítelem snažíte nenadávat, nedržte jazyk za zuby. Možná vás za to bude mít radši.

Zdroje: womenworking.com, unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: