Foto: Unsplash

Proč podle výzkumu ženy častěji iniciují rozvod a jak mu zabránit?

Podle nedávné práce Parkera a jeho spolupracovníků, která byla publikována v únorovém čísle časopisu Current Opinion in Psychology v roce 2022, výzkum ukazuje, že ženy žádají o rozvod častěji než muži, přestože je to pro ně nákladnější. Ženy navíc uvádějí větší životní spokojenost po rozvodu než muži.

Jak je vysvětleno v článku v časopise Psychology Today, který se zprávě věnuje, autoři článku tvrdí, že pravděpodobnost rozvodu páru lze předpovědět pomocí evoluční teorie. Konkrétněji autoři vysvětlují, že u heterosexuálních párů v západních zemích se pravděpodobnost neúspěšného vztahu zvyšuje, pokud mezi pohlavími existuje "nesoulad". 

Neshody, jak je uvádějí autoři, jsou následující:

"Dobré geny"

Ženy touží po mužích s "dobrými geny" (tj. mužností, symetrií obličeje, atraktivitou a společenskou dominancí), ale muži s "dobrými geny" se "obvykle zajímají spíše o krátkodobé vztahy a nejsou nejlepšími dlouhodobými partnery (např. jsou méně vynalézaví)". Autoři tvrdí, že evoluční důvod touhy žen po "dobrých genech" spočívá v tom, že "korelují se zdravím a fyzickou silou, což jsou vlastnosti, které zvyšují přežití a reprodukční úspěch".

Evoluční potřeby

Ženy touží po "bohatých a úspěšných" mužích kvůli své evoluční "potřebě spoléhat se na muže, kteří jsou schopni je zaopatřit během těhotenství a kojení, což jsou období vysokého energetického výdeje a nízké mobility". Společnost se však vyvíjí a v dnešní době ženy často vydělávají více peněz a mají vyšší postavení než jejich manželé.

Ztráta závislosti

Páry už nejsou na sobě tak závislé jako dříve, což je částečně způsobeno výše zmíněnými rozdíly ve výdělcích. Podle článku jsou nyní ženy "méně ochotné obětovat své vlastní štěstí a blahobyt jen proto, aby byl jejich romantický partner šťastný". Navíc ženy, které jsou schopny se samy finančně zajistit, mohou snáze opustit svého partnera, pokud se tak rozhodnou.

Přetížení

A konečně, ženy mají silnou vnitřní touhu starat se o své děti a/nebo manžela, ale kromě povinností v domácnosti je mnoho z nich zahlceno prací. Tento stres "snižuje jejich pohodu, spokojenost ve vztahu a sexuální touhu po romantickém partnerovi". Když se k tomu přidá skutečnost, že muži, kteří požádají o rodičovskou dovolenou, jsou "svými spolupracovníky často hodnoceni jako slabší a méně asertivní, kompetentní a ambiciózní", dochází k přetížení obou partnerů.

Možná řešení podle autorů výzkumu:

Zpochybňovat genderové normy

Odmítněte myšlenku, že muži musí být živitelé rodiny a ženy musí být pečovatelky nebo že některé práce nebo povinnosti jsou pro muže a jiné pro ženy. Tím se zbavíte napětí nebo nepříjemných pocitů, když přijde na to, co je třeba udělat, aby domácnost a vztah fungovaly bez problémů. Podle autorů "v opačném případě nebudou ani manželé, ani manželky spokojeni s fungováním v genderově typických rolích, a mohou tak raději zvolit rozvod".

Staňte se specialisty

Páry mohou podpořit nezávislost tím, že se nebudou jen "dělit" o domácí práce, ale rozhodnou se, že jeden z partnerů se "specializuje" na určitou roli, zatímco druhý si najde svou vlastní oblast.

Získání znalostí

Partneři mohou získat nový pohled na spokojenost ve vztahu tím, že se pokusí "podívat na přání každého z nich z odstupu". Autoři vysvětlují, že to může být "zvláště užitečné pro jedince, kteří berou problémy ve vztahu (tj. nesoulad preferencí) příliš osobně, jako by odrážely jejich osobní nedostatky".

Zdroje: womenworking.com, unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář