Samoživitelství není ostuda

Matky samoživitelky jsou nejen v České republice ohroženou skupinou, dle informací Českého statistického úřadu je evidováno necelých 170 tisíc neúplných rodin, přičemž ve většině případů se jedná o matku samoživitelku s dětmi, která se tak stává matkou i otcem zároveň. Zaměřme se tedy především na matky samoživitelky. Matky se musejí starat nejen o výchovu, ale především o finanční zajištění dětí.

PŘIVÝDĚLEK PŘI RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ S OMEZENOU PRACOVNÍ DOBOU? NELZE!

Matky samoživitelky by měly pravidelně dostávat od otců jejich potomků výživné. Jak uvedl Klub svobodných matek, je tomu tak pouze v každém druhém případě. V situaci, kdy matka výživné od biologického otce nedostává, má v současné době (od 1: července 2021) možnost zažádat na Správě sociálního zabezpečení o tzv. zálohované výživné. To je matce vyplaceno pouze za podmínky, že otec po dobu 3 měsíců výživné nezaplatil a je soudně stíhán. Maximální výše zálohovaného výživného je pouze do výše 3000 korun. V případě, že soudní rozhodnutí o zahájení exekučního řízení matka nemá, ztrácí i nárok na zálohované výživné i na ostatní přídavky na dítě vyplácené státem. Matka samoživitelka na rodičovské dovolené (na rodičovskou dovolenou nastupuje rodič v půl roce života dítěte a lze ji nastavit na maximální dobu - do 4 let věku dítěte, pozn. aut.), která nemá rozhodnutí soudu, tak měsíčně disponuje maximální částkou 6500 korun, jež vyplácí každý měsíc Úřad práce.

Matka samoživitelka na rodičovské dovolené, která výživné nedostává a její měsíční příjem činí necelých 7000 korun, by si ráda chtěla přivydělat, ale zároveň nemá možnost hlídání ani možnost umístit dítě do žádného zařízení (jeslí, mateřské školy, dětských skupin aj.). Instituce jako dětské jesle jsou placené (cca 1000 korun za měsíc) a mateřské školy většinou přijímají děti až od 3, 5 let věku. Co má tedy tato maminka s dítětem ve věku 0,6 – 3, 5 roku dělat, jak může vydělat peníze navíc?

Moc variant český pracovní trh neposkytuje. Některé maminky si přivydělávají jako prostitutky, tyto informace poskytla organizace Rozkoš bez rizika, v roce 2020 stouplo množství matek vydělávajících si tímto způsobem z deseti na dvacet procent, není se čemu divit, tato metoda je skutečně rychlým přínosem peněz. Jiné matky surfují na internetu a hledají různé příležitosti pro práci z domova, do popředí se dnes dostává MLM (Multi-level marketing) čili síťový marketing spočívající v prodeji produktů či služeb a výměnou za prodej a propagaci mají tito „prodejci“ nárok na provizi z prodeje, otázka výdělku je rozporuplná – pohybuje se  v rozmezí 500- 12 000 korun, přičemž záleží hlavně na Vaší aktivitě v propagaci.

Náš prototyp matky samoživitelky disponující měsíčně cca 7000 korun, si tak i při větším úsilí a pracovním nasazení přijde, s ohledem na spánek ratolesti (cca 2 hodiny přes den a poté práce v noci), na cca 2000 korun navíc.

Co by těmto maminkám pomohlo? Byla by to kompletní reforma dětských skupin, kdy by se na financování podílel především stát, aby byla tato služba dostupná všem maminkám a ony si mohly najít důstojně finančně ohodnocenou práci. Další výraznou pomocí by bylo zavedení „firemních školek“, kam by docházely děti zaměstnankyň a ony tak mohly pracovně fungovat. Ovšem tyto možnosti jsou prozatím pouhým snem, přesto však pomoc existuje.

Samoživitelství není ostuda

Foto: Freepik

PROSÍM, POMOC!

I když moc možností, jak si v této situaci přivydělat neexistuje, pomocné ruce ano. Maminky, které se ne vlastní vinou ocitly ve finanční tísni, se mohou obrátit na Klub svobodných matek, který pořádá benefiční akce, sbírky pro maminky v nouzi, ale pomůže i s materiálním a hmotným zajištění domácnosti.

Druhá platforma, která maminkám může pomoci je portál aperio.cz, ten vznikl jako on-line poradna pro rodiče, jedná se tedy hlavně o pomoc psychickou, která je ovšem neméně důležitá.

Pomoc existuje, a proto je zapotřebí si někdy o ni říct, napsat nebo zavolat. Samoživitelství není ostuda, nestyďte se za ni a nebojte se přiznat, že patříte do této ohrožené skupiny. Čím více se bude o tomto tématu mluvit, tím spíš přijde pomoc.

 

Zdroje: aperio.cz, freepik.com, klubsvobodnychmatek.cz, rozkosbezrizika.cz

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář