Smog ohrožuje děti a ovlivňuje jejich budoucí zdraví

 

 

Uhelné kotle odpovídají za největší podíl emisí vypuštěných do ovzduší. Vědci z USA provedli v New Yorku a řadě evropských měst výzkum na těhotných ženách, které byly vystaveny vlivu smogu.

„Jejich děti vážily po narození méně, měly menší obvod hlavičky, nižší intelekt pozorovatelný ve věku 5-ti let, problémy s chováním ve věku 6-7 let, symptomy poruchy pozornosti, strachu a deprese ve věku 9 let, které byly zaznamenatelné při výzkumu změny mozku a zvýšení rizika astmatu.” vyjmenovali experti. „Tyto následky mají významný vliv na výsledky studia, budoucího zaměstnání a zdraví. Snížení spotřeby uhlí by prospělo nejen zdraví, ale i ekonomice.

Profesor Boleslav Samolinský z lékařské univerzity ve Varšavě poukazuje, že obzvláště tragické následky měl smog v Londýně v prosinci 1952, kdy zemřelo 12 tisíc lidí. Po tomto incidentu měli obyvatelé zakázáno zatápět v kotlích. V Evropě jsou spodiny z domácností také hlavním problémem a často jsou spojovány se zastaralými kolty.

Bez ohledu na stereotypy bývá v centrálních částech měst často vzduch čistší, než na okrajích, protože v rodinných domech se často zatápí ledasčím. To dokládají výzkumy kvality vzduchu.

Vliv znečištěného ovzduší na zdraví má mnoho následků. Vyvolává alergická onemocnění, zvyšuje tlak a způsobuje komplikace kardiovaskulárních onemocnění. V některých městech Evropy znečištění vzduchu zkracuje život o 15 - 16 měsíců, v jiných až o 43 měsíců!

Například v Polsku kvalitu vzduchu formují v první řadě komunální systémy domácnosti a transport - staré komíny a automobily. „Uhlí bude ještě dlouho základem polské energetiky. Je nutné vyměnit místní kotle za profesionální energetiku, snížit ztráty elektrické energie při transportu, šetřit energií, realizovat technický pokrok a v první řadě a měnit chování lidí.” vysvětlují experti.

Smog ohrožuje děti a ovlivňuje jejich budoucí zdraví

Foto: Pixabay

A co v případě smogu?

Je důležité měřit množství znečištění, používat v autě provozuschopné filtry, maximálně se vyhýbat místům se znečištěním ovzduším, procházet se místo ve městě v přírodě a používat doma čističku vzduchu.

Jak poznamenávají odborníci, snížení dopadu smogu a pylů může zlepšit zdravotní stav. Například v Rakouském Linzu se díky tomu snížilo riziko astmatu u dětí. Nicméně až doposud se mnohé evropské země vyznačují vysokým obsahem prachu a znečištění benzoapyrenem, poznamenávají vědci.

Většina látek znečišťujících vzduch vyvolává narušení fungování dýchacího systému, včetně zhoršení alergických reakcí, zejména astmatu. U dětí, které vyrůstají ve znečištěných oblastech, už za pár let můžeme očekávat výrazný růst případů rakoviny. Domácí čističky vzduchu mohou pomoci, nicméně snižují koncentraci nečistot ve vzduchu maximálně o několik desítek procent.

Smog ohrožuje především děti s ohledem na jejich krátké a tenké dýchací cesty, nerozvinutý systém odvodu toxinů, časté dýchání pusou, značnou úroveň fyzické aktivity a větší míru času stráveného venku.

Zdroje: vitamarg.com; pixabay.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář