Testy osobnosti, které o vás mnohé prozradí

Co je to test osobnosti?

Testy osobnosti jsou typy testů, při kterých odpovídáte sami za sebe a žádná odpověď není špatná. Odpovědi, které si vyberete mají skrytý význam a vypovídají něco o vaší osobnosti. Můžete se tak dozvědět, jací doopravdy jste, po čem toužíte nebo co vás podněcuje k určitému chování. Testy osobnosti můžete opakovat třeba každý rok, jelikož vy i vaše názory se neustále mění, a tak vám vyjde také odlišný výsledek. Je to zábava, která nás učí věci o nás samotných.

Test č.1: Japonský test osobnosti

V tomto prvním testu budete hojně využívat vaši představivost, ostatně jako i u dalších. Představte si, že se před vámi rozprostírá poušť, písečné duny a modré nebe nad hlavou. Vidíte ale také, že se před vámi objevila kostka. Jakou kostku vidíte? Je velká nebo malá? Z čeho je vyrobena? Jak daleko je od země? Leží snad v písku? Svou odpověď si klidně zapište, abyste ji nezapomněli.

Kromě kostky se zde nachází také žebřík. Když se na něj podíváte, kde leží ve vztahu ke kostce? Je vedle ní, na ní, nebo je úplně mimo ni? Z jakého je materiálu?

Vedle kostky a žebříku se objevil kůň. Jak vypadá, je osedlaný, dělá něco? Stojí, cválá, utíká od vás pryč? 

Poslední položkou jsou květiny. Představte si je zakomponované do vaší scenérie. Kolik jich je a jak daleko jsou od kostky?

Podívejte se na nebe. Vidíte, že brzy začne bouřka. Jak daleko je od vás a máte z ní strach? 

Výsledek:

Kostka, kterou jste si představili, symbolizuje vaše ego. Pokud byla kostka velká, i míra vašeho sebevědomí je velká. Naopak, jestli jste si představili malou kostku, jste spíše stydliví.

Žebřík značí přátelství. Podle polohy žebříku zjistíte, jaký vztah se svými přáteli máte. Jestliže se žebřík o kostku opírá, jste i vy oporou pro vaše přátelé. Když je žebřík mimo kostku, vaše vazby nejsou příliš silné. Pokud jste si představili žebřík pod kostkou, máte rádi kontrolu a jste vůdčím typem, naopak při poloze žebříku nad kostkou jste spíše submisivní a nevadí vám poddat se.

Kůň je symbolem partnera. Pokud byl představený kůň statný, je váš ideální protějšek někdo, kdo je pracovitý a spolehlivý. V opačném případě, kdy je kůň štíhlejší nebo menší, se zaměřujete spíše na citovou stránku partnera. Při osedlání koně chcete mít ve vztahu kontrolu, což může značit, že chcete buďto vy převzít kontrolu nebo chcete cítit kontrolu od druhého. Podle vztahu a postoje koně k vám lze vypozorovat kvalitu vztahu. Jestli kůň utíká, ztrácíte svého partnera. Váš vztah je pevný, když kůň stojí na místě nebo je vám na blízku. 

Květiny značí děti. Čím více jste si jich představili, tím více jich chcete, a čím blíž jsou ke kostce, tím více o nich přemýšlíte. Pokud už děti máte, značí blízkost váš vztah s nimi.

Bouřka vyobrazuje míru obav či stresu. Jestliže se bouřka blíží, cítíte, jak se na vás vaše problémy valí a míra stresu je vysoká. Při představě bouřky, která je daleko, se ani vy nijak nezaměřujete na okolní stres. 

Test č.2: Freudův test osobnosti

Tento test je založen hodně na pocitech, které vypovídají o vašich postojích. Pocity si klidně zapište a zamyslete se nad nimi. Využijte svou fantazii a pokuste se vžít do situací.

Představte si oceán, na který se díváte. Jaké pocity cítíte?

Druhou situací jste vy procházející se lesem. Uvědomte si, co všechno kolem sebe vidíte a zapište si pocity, které ve vás prostředí vyvolává.

Nad vámi létají racci. Jaký z nich máte pocit?

Vidíte, jak před vašima očima cválají koně. Co cítíte, když se na ně díváte? Popište své emoce.

Za páté – jdete pouští a jste úplně vyprahlí. Toužíte po kapce vody, když si všimnete, že před vámi stojí zeď. Zdá se ale, že zeď nikde nekončí. Najednou objevíte díru nacházející se ve zdi, a když se skrz ní podíváte, zjistíte, že se za zdí skrývá oáza. Co uděláte?

Opět bloudíte po poušti. Rozdíl je ale ten, že tentokrát naleznete džbán s vodou. Jak se zachováte?

Další situace – jdete lesem, ale začne se stmívat a vy zabloudíte. Najdete dům, ve kterém se svítí. Půjdete dovnitř, nebo zůstanete venku? Popište, co byste udělali.

Stojíte v husté mlze, ve které nevidíte vůbec nic. Co uděláte?

Výsledky:

Oceán značí váš postoj k životu, emocím a touhám. Pokud jste při pohledu na oceán pociťovali klid, chcete ho mít i ve svém životě a rádi byste nechávali vše volně probíhat bez tlaku. 

Testy osobnosti, které o vás mnohé prozradí

Foto: Unsplash

Les ukazuje pocity, které chováte k vaší rodině. Důvěra, vděčnost nebo nepohodlí a úzkost?

Racci symbolizují ženy. Jaký k nim máte vztah? Bojíte se jich, nebo jim věříte?

Koně jsou zase naopak symbolem mužů a toho, jaký k nim máte vztah. 

Podle toho, jak jste se zachovali na poušti, kde jste objevili zeď s otvorem o vás vypovídá, jak se stavíte k problémům. Vzdali jste to rovnou, pokusili jste se vymyslet řešení, snažili jste se zeď obejít nebo jste zeď přelezli?

Váš výběr sexuálního partnera reprezentuje chování při nalezení vody – vypití, pouhé loknutí, nedůvěra nebo rozdělení ukazují, jak se při postupu výběru chováte, tudíž jste buďto sebejistí a jdete do toho po hlavě, nebo stydliví a spíše se držíte zpátky.

Co jste udělali, když jste zbloudilí v lese narazili na dům? To značí, jak moc jste připraveni na manželství a založení rodiny.

Poslední situace, hustá mlha, vypovídá o vašem postoji k smrti. Báli jste se, ale udělali první krok i přes strach, který se ve vás odehrával? Nebo jste neměli vůbec strach?

Test č.3: Les

Díky tomuto testu se podíváte na vaše vnitřní pocity a to, jak si v životě vedete.

Představte si les. Jak vypadá a jak se v něm cítíte? Je temný, hluboký, cítíte se v něm v bezpečí a příjemně nebo máte obavy?

Před sebou vidíte cestu. Jaká je? Může být klikatá, rovná, z kopce, do kopce, kamenitá, zablácená,...

Když se cestou vydáte, objevíte vodu. V jaké formě jste si ji představili? Je to rybník, řeka či bažina? Jak na vás působí?

Vidíte v okolí nějaké zvíře? Pokud ano, jaké? Je zde zvíře, které ve vás probouzí strach? Jak se zvíře projevuje, co dělá? To samé platí o zvířeti, ke kterému byste se chtěli přitulit. Jak takové zvíře vypadá?

Je tam někde zakopaná věc? O jakou věc se jedná? Pokud zde žádná není, je to také v pořádku.

Výsledky:

To, jak jste si představili les a co jste cítili, vypovídá o tom, jak vnímáte život

Vyobrazená cesta je cesta vaším životem, která může být plná kamenů a překážek, nebo se po ní bez problémů můžete procházet.

Voda symbolizuje podíl emocí ve vašem životě a váš vztah k nim.

Pokud se ve vaší vizualizaci objevilo zvíře, kterého se bojíte, ukazuje to množství strachu, který v životě pociťujete. Bylo zvíře velké, malé, jak velký jste z něho měli strach?

Zvíře, ke kterému jste se rádi přitulili, zastupuje váš vztah k sexu

Ukrytá věc je skrytou věcí ve vás samotných – co jste viděli? Soustřeďte se především na fakt, zda byla skrytá věc pozitivního nebo negativního charakteru.

Snad jste se o sobě dozvěděli něco nového, co vás překvapilo nebo přimělo se zamyslet. Testy sice nemusí být stoprocentní, ale něco málo vám o vaší osobnosti dokáží říct.

Zdroj: unsplash.com, youtube.com, zeny.cz

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář