Tipy, jak vypadat sebevědomě a i se tak opravdu cítit!

Sebedůvěra se vztahuje k vaší víře ve své dovednosti, vlastnosti a schopnost uspět. Důvěra v sebe sama není důležitá pouze pro vaše zdraví a pohodu – může také ovlivnit to, jak vás vnímají ostatní. Lidé, kteří vyzařují sebedůvěru, bývají považováni za schopnější a důvěryhodnější. Bohužel ne každý se cítí jistý svými schopnostmi. V některých případech mohou pocity úzkosti nebo nízké sebevědomí narušovat vaši schopnost jednat jistě. 

Naštěstí existují věci, které můžete udělat pro to, abyste vyzařovali sebevědomí v jakékoli situaci, i když to možná necítíte na 100 %. A jak říká staré přísloví, někdy to prostě musíte předstírat, dokud to nezvládnete. Jinými slovy: sebevědomé chování může skutečně hrát roli při zlepšování vašeho sebevědomí. 

Tento článek pojednává o některých věcech, které můžete udělat, abyste vyzařovali sebedůvěru a sebejistotu, a o způsobech, jak můžete dosáhnout pozitivnějšího sebeobrazu.

Zaměřte se na své silné stránky

Když jste v situaci, kdy chcete působit sebejistě, může být užitečné zaměřit se na dovednosti a schopnosti, ve kterých se cítíte nejjistěji. Vyberte si něco, o čem víte, že jste v tom dobří. Pak se zaměřte na zvýraznění nebo promítnutí této kvality. Tím, že se budete řídit svými silnými stránkami, se budete cítit bezpečněji a silněji – což vám také může pomoci promítnout pocit sebevědomí. 

Zaměřením se na své silné stránky můžete tyto schopnosti umocnit a zároveň minimalizovat věci, ve kterých si nejste tak jisti. Vzhledem k tomu, že vaše schopnosti a talenty se ve vaší mysli zvětší, budete se cítit schopnější a dokonalejší ve chvíli, kdy budete tyto pocity nejvíce potřebovat.

Mluvte sami se sebou

Začněte si všímat samomluvy, kterou používáte, když jste v situacích, kdy se snažíte vyzařovat sebevědomí. Zapojujete se do negativní sebemluvy? Příkladem může být, že si budete myslet, že uděláte chybu nebo že situaci nezvládnete. 

I když si můžete myslet, že tyto myšlenky nejsou tak velké, mohou mít vážný dopad na vaši schopnost zůstat sebevědomý. Pravidelným přísunem negativních myšlenek o sobě a svých schopnostech můžete nakonec sami sebe přesvědčit, že na to, abyste uspěli, opravdu nemáte. 

Čím více si říkáte, že něco nedokážete nebo že jste v něčem špatní, tím pravděpodobněji tomu uvěříte. Zhoršujete si tím motivaci a celkový stav může dokonce přispívat k pocitům deprese. 
Na druhé straně se ukázalo, že pozitivní sebemluva je silně spojena s úspěchem.

Pokud máte tendenci používat negativní sebemluvu, začněte pracovat na přesměrování svých myšlenek tak, aby byly pozitivnější a optimističtější. Můžete například pracovat na tom, abyste si připomněli, že každá situace má i své pozitivní stránky. Mluvit se sebou pozitivně je skvělý způsob, jak se cítit lépe a jak si přiznat, že jste schopni uspět ve všem a vypořádat se s čímkoli, čemu čelíte.

Připravte se na úspěch

Připomeňte si minulé úspěchy. Jedním ze způsobů, jak můžete připravit svou mysl na to, aby vám pomohla vyzařovat sebevědomí, je přemýšlet o době, kdy jste se cítili úspěšní nebo silní. Věnujte pár minut psaní o této zkušenosti. S větší pravděpodobností si s sebou v budoucnu ponesete tyto pocity moci.

V jednom experimentu výzkumníci nechali účastníky vzpomenout si na dobu, kdy se cítili silní. Poté účastníci buď napsali žádost, nebo vedli pohovor o práci. Nezávislí soudci, kteří četli tyto dopisy a sledovali tyto rozhovory, zjistili, že ti, kteří byli motivováni tím, že si vzpomněli na své vlastní zkušenosti s mocí, si vedli výrazně lépe.

Hledejte inspiraci

Pohled na sebevědomé lidi, které obdivujete, čtení inspirativních textů nebo opakování motivující mantry může být také způsob, jak si zvýšit sebevědomí ve chvíli, kdy to potřebujete. Klíčem je vybrat si realistické vzory nebo prohlášení, která odrážejí dosažitelné cíle. 

I když můžete být v pokušení napumpovat se aspiračními citáty nebo afirmacemi pro dobrý pocit, výzkum naznačuje, že byste měli být při výběru motivačních citátů opatrní. Někdy se totiž mohou nerealistické nebo příliš pozitivní inspirativní citáty obrátit proti vám.  Výzkum například zjistil, že lidé, kteří mají nízké sebevědomí, se ve skutečnosti cítí hůř, když se setkávají s příliš pozitivní zpětnou vazbou.

Hledejte tedy věci, které vám pomohou cítit se inspirovaně nebo sebevědomě, ať už jde o motivační citáty nebo jiné typy zpráv. Jen se ujistěte, že vybíráte věci, které skutečně pomáhají a neubližují vaší důvěře.

Vyhněte se porovnávání

Zatímco hledání zdrojů pozitivní inspirace vám může pomoci vyzařovat sebevědomí, je důležité vyhnout se nepříznivému srovnávání s ostatními lidmi. Když taková srovnání děláte, ať už se díváte na jejich výkon, vzhled nebo jiné vlastnosti, může vám to v konečném důsledku způsobit horší pocit ze sebe sama. 

Zejména vzestupné sociální srovnávání nebo nepříznivý kontrast vůči lidem, kteří se zdají nějakým způsobem „lepší“ než vy, mohou být obzvláště škodlivé. Podle jedné studie takové srovnávání vede k pocitům závisti. Čím více závisti lidé pociťují, tím hůře se cítí sami k sobě.

Až se příště přistihnete, že se budete srovnávat nebo budete pociťovat závist, přesuňte pozornost na své vlastní silné stránky a schopnosti. Je skvělé obdivovat lidi a cítit se jimi inspirovaní – jen si dávejte pozor, abyste se vyhnuli žárlivosti nebo závisti.

Tipy, jak vypadat sebevědomě a i se tak opravdu cítit!

Foto: Unsplash

Přijměte nové výzvy

I když můžete být v pokušení vyhýbat se situacím, které vás zbavují sebevědomí, ve skutečnosti to může zvýšit vaši úzkost a snížit vaši víru ve vaše schopnosti. Výzkum zjistil, že praktikování věcí, kterých se bojíte, může pomoci snížit úzkost a zlepšit sebevědomí. To neznamená, že byste se měli vrhnout do situace, na kterou nejste připraveni. Když si na sebe vezmete příliš mnoho a selháte, můžete se z dlouhodobého hlediska cítit méně schopní. 

Místo toho zkuste postupně procvičovat věci, které vás zastrašují – ať už je to projev nebo networking na profesionální akci. To vám může pomoci vybudovat důvěru ve vaši schopnost uspět za těchto okolností. Až budete podnikat další kroky k získání zkušeností a odborných znalostí v těchto oblastech, můžete si vybudovat pevný základ, který posílí vaši důvěru, aniž byste riskovali neúspěchy, které by mohly negativně ovlivnit vaše sebevědomí.

Zmírněte své nervy

Sebevědomí lidé mají tendenci vypadat uvolněně a klidně i v situacích vysokého tlaku. Vyzařování sebevědomí často zahrnuje nalezení způsobu, jak se vypořádat s pocity úzkosti. 

Některé věci, které mohou pomoci uklidnit vaši nervozitu v těchto chvílích: 

  • Připomeňte si, že ostatní vás nevidí stejně, jako vy vidíte sami sebe. Můžete se cítit uvnitř nervózní, ale to neznamená, že ostatní lidé mohou tuto úzkost vidět. Lidé mají jiné věci k přemýšlení, včetně svých vlastních starostí, takže pamatujte, že se na vás nezaměřují tolik, jak si myslíte. 
  • Zhluboka se nadechněte. Výzkum zjistil, že hluboké dýchání může být vysoce účinným nástrojem pro zmírnění pocitů úzkosti ve stresujících chvílích.
  • Přijměte své emoce. Pamatujte, že je v pořádku být nervózní a každý se občas cítí nejistý a úzkostný. Tyto pocity neovlivňují výsledek. Místo abyste své emoce posuzovali nebo se jim snažili vyhýbat, přijměte je a připomeňte si, že vaše pocity nemusí nutně odrážet realitu. 

Cvičení relaxačních technik, jako je vizualizace a progresivní svalová relaxace, vám také může pomoci zklidnit mysl a tělo ve stresových situacích.

Vyzařujte sebevědomí řečí těla

Sebevědomá řeč těla vám může pomoci cítit se bezpečněji a kompetentněji. Signály řeči těla, které vám mohou pomoci cítit se lépe pod kontrolou, zahrnují:

  • Stůjte oběma nohama pevně na zemi.
  • Vyhněte se netrpělivému vrtění se.
  • Navazujte oční kontakt s ostatními lidmi.
  • Zrcadlete řeč těla jiných lidí.

Pomoci může procvičování těchto bodů již předem. Hledejte příležitosti, jak uplatnit svou řeč těla, a věnujte pozornost tomu, jak se ve výsledku cítíte. 

Zdroje: verywellmind.com, unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář